Back

Publications of Ioan M. STANCU-MINASIAN:

 Books

1.
Programarea stocasticã cu mai multe functii-obiectiv. Editura Academiei Române, Bucuresti, 1980, 258 pages.  
2.
Stochastic Programming with Multiple Objective Functions. Editura Academiei Române and D. Reidel Publishing Company, Dordrecht, The Netherlands, 1984, 334 pages.  
3.
Metode de rezolvare a problemelor de programare fractionarã. Editura Academiei Române, Bucuresti, 1992, 316 pages.  
4.
Fractional Programming. Theory, Methods and Applications. Kluwer Academic Publishers, 1997, 426 pages.  

 Books (co-authored)

1.
(with N. Teodorescu, Gh. Boldur, M. Stoica and I. Bãncilã) Metode ale cercetãrii operationale în gestiunea întreprinderilor. Editura tehnicã, Bucuresti, România, 1972.  
2.
Aplicatii ale ciberneticii economice în industria chimicã. Editura Academiei Române, Bucuresti, România, 1973.  
3.
(with D.M. Bãtinetu-Giurgiu and I.V. Maftei) Exercitii si probleme de analizã matematicã pentru clasele a XI-a si a XII-a.Editura Didacticã si Pedagogicã, Bucuresti, România, 1981, 238 pages.  

 Research Papers

1.
(with M. Stoica) O aplicatie a taxonomiei la stabilirea liniilor tehnologice într-un proces de fabricatie . Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 3, 1969, 41-49.

An application of taxonomy in determining the technological lines in a manufacturing process. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 4, 1969, 47-54.  

2.
( with Gh. Boldur) Elaborarea planului de productie al unei întreprinderi tinând seama de mai multe criterii de eficientã. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 1, 1970, 13-21.  
3.
Studiul problemei de afectare folosind teoria grafelor. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 5, 1970, 53-68.

The utilization of the graph theory in solving the assignment problem. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 2, 1970, 69-84.  

4.
(avec Gh. Boldur) Méthode de résolution de certains problémes de programmation linéaire multidimensionnelle. Rev. Roumaine Math. Pures Appl., Tome XVI nr. 3, 1971, 313-326.  
5.
(with M. Stoica) Calculul mediilor statistice cu ajutorul teoriei grafelor. Revista de statisticã, nr. 6, 1971, 3-7.

Computation of statistical means with the help of the theory of graphs. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 4, 1971, 29-34.  

6.
(with M. Stoica) O metodã de rezolvare aproximativã a ecuatiilor de grad superior. Studii si cercetãri matematice, Tomul 23, nr. 6, 1971, 897-910.  
7.
(with H. Chelariu) Folosirea metodelor statistico-matematice la elaborarea functiilor de calitate în probleme de amestec . Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 4, 1971, 17-25.

Utilization of statistical mathematical methods in working out quality functions in mixture problems. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 3, 1971, 57-66.  

8.
(with C. N. Sima) Optimizarea transporturilor fãinii destinatã fondului pietei. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 4, 1972, 83-88.  
9.
(with H. Chelariu and L. Spircu) Modelarea statistico-matematicã a functiilor de calitate în probleme de amestec. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 6, 1972, 25-38.

A statistical mathematical modelling of the quality functions in bleding problems. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 4, 1972, 83-97.  

10.
(with Gh. Boldur) Programarea liniarã cu mai multe functii obiectiv : Privire de ansamblu. Studii si cercetãri matematice, Tomul 24, nr. 8, 1972, 1169-1191.  
11.
(with L. Spircu and M. Vatcu) Modelarea matematicã a procesului de amestec al produselor petroliere. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 5, 1973, 35-45.

Mathematical modelling of oil blending process. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 3, 1973, 55-65.  

12.
Programarea stohasticã cu mai multe functii obiectiv. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 2, 1974, 57-74.

Stochastic programming with multiple objective functions. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 1, 1974, 49-67.  

13.
A three-dimensional transportation problem with a special structured objective function. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie (N.S.), Tome 18(66), 1974, nr. 3-4, 385-397.  
14.
Notã asupra programãrii stochastice cu mai multe functii-obiectiv având vectorul c aleator. Studii si cercetãri matematice, Tomul 27, nr. 4, 1975, 453-459.  
15.
On stochastic programming with multiple objective functions. Proceedings of the Fifth Conference on Probability Theory, Brasov 1-6 sept. 1974, Editura Academiei Române, Bucuresti, 1977, 429-436.  
16.
Asupra problemei lui Kataoka. Studii si cercetãri matematice, Tomul 28, nr. 1, 1976, 95-111.  
17.
Asupra problemei de risc minim multiplu I: Cazul a douã functii-obiectiv. Studii si cercetãri matematice, Tomul 28, nr. 5, 1976, 617-623.  
18.
Asupra problemei de risc minim multiplu II: cazul a r (r2) functii-obiectiv . Studii si cercetãri matematice, Tomul 28, nr. 6, 1976, 723-734.  
19.
Analiza unor puncte de vedere în programarea matematicã cu mai multe functii-obiectiv. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã nr. 1, 1976, 37-48.

Analysing several points of view in mathematical programming with several objective functions. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 1, 1976, 17-29.  

20.
Multiple criteria in stochastic programming. Ph. D. Thesis, Centre for Mathematical Statistics, Bucharest, 1976. (Romanian).  
21.
(with M. Stoica and E. Scarlat) Asupra problemelor de clasificare de dimensiuni mari. Revista de statisticã, nr. 5, 1976, 32-37.

On large-scale classification problems using fuzzy sets. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 1, 1977, 93-102.  

22.
(with Gh. Orzan) Stabilirea structurii optime a planului la UREMOAS prin programarea multidimensionalã. Volumul cu lucrãrile celui de al doilea Simpozion de Informaticã si Conducere, Cluj, 1976, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, 23-29.  
23.
(with M. Pãun and E. Dumitrescu ) Sistem informatic pentru conducerea lucrãrilor de reparatii si revizii generale. In: Probleme actuale de informaticã si conducere. Al III-lea simpozion de informaticã, 11-18 mai 1977, Cluj-Napoca, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, 91-98.  
24.
(with Gh. Ciobanu, C. Albu, D. Chira, C. Hartulari, M. Pãun, L. Spircu and D. Visan) An operative scheduling of production system. In: Modern Trends in Cybernetics and Systems. Vol. II. Editura Tehnicã and Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1977, 883-887.  
25.
(with M. Stoica) An application of the Markov chains and simulation to the study of some petrochemical processes. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research nr. 2, 1977, 63-75.

Also in: L’analyse numérique et la théorie de l’approximation 6(1), 1977, 85-94.  

26.
Problema Cebîsev stochasticã. Functia de repartitie a optimului. Studii si cercetãri matematice, Tomul 30, nr.5, 1978, 567-577.  
27.
On a class of non-linear fractional programming problems. Rev. Roumaine Math. Pures Appl., Tome XXIII, nr.2, 1978, 285-290.  
28.
On the transportation problem with multiple objective functions. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie. (N.S.), Tomul 22(70), nr.3, 1978, 315-328.  
29.
On the multiple minimum-risk problem. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie. (N.S.), Tomul 23(71), nr.4, 1979, 427-437.  
30.
Sistemul reparatiilor si reviziilor utilajelor într-o întreprindere metalurgicã. Volumul cu lucrãrile prezentate la sesiunea stiintificã “Perfectionarea metodelor de prelucrare a datelor statistice”, Directia Centralã de Statisticã, 15-17 martie 1979. Directia Centralã de Statisticã, 1980, 289-299.  
31.
Applications of the fractional programming. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Tomul XIV, nr. 1, 1980, 69-86.  
32.
(with C. Hartulari) Modelarea problemei de programare operativã a productiei la sectia Plase Sudate I.S.P.S. Buzãu. In: Informaticã pentru Conducere. Progrese în Informatica Româneascã, Cluj-Napoca, 1980, 146-148.  
33.
Asupra unei probleme de programare fractionarã. Buletin Stiintific, Seria Tehnicã-Matematicã, Vol.IV. Institutul de Învãtãmânt Superior Sibiu, 1981, 37-42.  
34.
Fractional programming in complex space. The state of the art. Rev. Roumaine Math. Pures Appl., Tome XXVI, nr.3, 1981, 481-491.  
35.
(with L. Spircu and N. Laszlo) Metode si algoritmi pentru proiectarea de arhitecturã. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, 15 nr. 1, 1981, 53-60.

Cybernetic system of architecture projecting. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol. XVIII, nr. 3, 1983, 85-94.  

36.
A survey of methods used for solving the linear fractional programming problems with several objective functions. Fifth Symposium on Operations Research (Univ. Köln 1980). Operations Research Verfahren, Vol. 40. Verlag Anton Hain, Königstein, 1981, 159-162.  
37.
(with V. Patkar) Approaches for solving a class of non-differentiable non-linear fractional programming problems. Nat. Acad. Sci. Letters (India), Vol. 4, nr.12, 1981, 477-480.  
38.
Bibliography of fractional programming : 1960-1976. Pure Appl. Math. Sci. (India), 13(1-2), 1981, 35-69.  
39.
A survey of methods used for solving the problems of fractional programming. The linear case I,II. Bull. Math. Soc. Sci. Math. Roumanie (N.S.) 25 (73), nr.3, 1981, 313-319, ibid. 25 (73), nr.4, 1981, 415-430.  
40.
(with C. Bilciu) Bibliographic study on the Romanian contribution to the development of cybernetics. In: History of Sciences in Romania. Cibernetics. Editura Academiei Române,Bucharest, 1981, 174-223.  
41.
(with V. Patkar) On disjunctive linear fractional programming. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research XVII, nr. 2, 1982, 87-96.  
42.
Recent results in stochastic programming with multiple objective functions. In: Multiobjective and Stochastic Optimization. M. Grauer, A. Lewandowski and A.P. Wierzbicki (eds.) IIASA, Collaborative Proceedings Series (Austria) 1982, 79-96.  
43.
A second bibliography of fractional programming : 1977-1981. Pure Appl. Math. Sci. (India), 17(1-2), 1983, 87-101.  
44.
(with S. Tigan) Criteriul riscului minim pentru problema Cebîsev. Lucrãrile celui de al 4-lea Simpozion “Modelarea ciberneticã a proceselor de productie” , 26-28 mai 1983, vol. I, 338-342.  
45.
(with S. Tigan) The minimum-risk approach to special problems of mathematical programming. The distribution function of the optimal value. Mathematica-Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation 13(2), 1984, 175-187.  
46.
(with E. Dumitrescu) Algoritm pentru testarea planaritãtii unui graf cu aplicatii în proiectare. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, 19(1), 1984, 57-68.  
47.
(with S. Tigan) The vectorial minimum-risk problem. Proceedings of the Colloquium on Approximation and Optimization, Cluj-Napoca, October 25-27, 1984, 321-328.  
48.
(with V. Patkar) Parametric algorithm for a class of disjunctive linear fractional programs. Bull. Math.Soc. Sci. Math. Roumanie (N.S.) 29(77), nr.3, 1985, 279-284.  
49.
(with S. Tigan) The minimum-risk approach to max-min bilinear programming. Analele Universitãtii “Al.I. Cuza” din Iasi, Tomul XXXI, , sIIb, 1985, 205-209.  
50.
(with V. Patkar) Duality for disjunctive linear fractional programming. European J.Oper. Res. 21 (1985), 101-105.  
51.
(with St. Tigan) The stochastic max-min problem. Methods of Operations Research, Vol.51, 1984, 119-126.

Also in: Cahiers Centre Étude Rech. Opér. 27 (3-4), 1985, 247-254.  

52.
(with L. Spircu, A. Galupa, E. Dumitrescu and Cs. Fabian) Sistem cibernetic pentru conducerea procesului de elaborare a sarjelor de otel în cuptoarele electrice. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, 20(2), 1985, 13-22.

Cybernetic system for the control of steel batch manufacturing process in electric furnaces. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 20(2), 1985, 21-30.  

53.
(with V. Patkar) A note on nonlinear fractional max-min problem. Nat. Acad. Sci. Letters (India), 8(2), 1985, 39-41.  
54.
A third bibliography of fractional programming. Pure Appl. Math. Sci. (India), 22(1-2), 1985, 109-122.  
55.
An overview of separable fractional programming problem. Mathematica-Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation 14(1), 1985, 91-96.  
56.
(with S. Tigan) The stochastic bottleneck transportation problem. Mathematica-Revue d’Analyse Numérique et de Théorie de l’Approximation, 14(2), 1985, 153-158.  
57.
(with V. Patkar) A note on duality theory for an indefinite functional programming problem. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Anul XXXI, nr. 1, 1986, 23-26.  
58.
(with S. Tigan) Criteriul riscului minim în programarea stocasticã. Volumul cu lucrãrile Sesiunii Stiintifice a Centrului de Calcul al Universitãtii Bucuresti, 1987, 392-397.  
59.
(with D.Duca) Mathematical programming in complex space: a comprehensive bibliography. L’Analyse Numérique et la Théorie de l’Approximation 17(2), 1988, 133-140.  
60.
(with S. Tigan) A stochastic approach to some linear fractional goal programming problems. Kybernetika (Praga), 24(2), 1988, 139-149.  
61.
(with S. Tigan) On some fractional max-min programming models occurring in stochastic linear programming. Seminarul “Theodor Anghelutã”, Cluj-Napoca, 1988, 523-526.  
62.
(with Cs. Fabian, E. Dumitrescu, L. Spircu and A. Galupa). Sistem informatic pentru conducerea procesului de elaborare a sarjelor de otel în cuptoare electrice. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, nr.3, 1988, 27-37.

Information system for the management of steel smelting process in electric furnaces. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research XXIV(2-3), 1989, 41-50.  

63.
(with D.Duca and T. Nishida) Multiple objective linear fractional optimization in complex space. Mathematica Japonica, 35, (1990) 1, 195-203.  
64.
Overview of different approaches for solving stochastic programming problems with multiple objective functions. In: Stochastic versus Fuzzy Approaches to Multiobjective Mathematical Programming under Uncertainty, R. Slowinski and J. Teghem (eds.), Kluwer Academic Publishers, 1990, 71-101.  
65.
(with S. Tigan) Multiobjective mathematical programming with inexact data. In: Stochastic versus Fuzzy Approaches to Multiobjective Mathematical Programming under Uncertainty, R. Slowinski and J. Teghem (eds.), Kluwer Academic Publishers, 1990, 395-418.  
66.
(with S. Tigan ) On some fractional programming models occurring in minimum-risk problems. In: Generalized Convexity and Fractional Programming with Economic Applications. A. Cambini, E. Castagnoli, L. Martein, P.Mazzoleni and S. Schaible (Eds.). Proceedings of the International Workshop on "Generalized Concavity, Fractional Programming and Economic Applications" held at the University of Pisa, Italy, May 30 – June 1, 1988. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 345, Springer – Verlag, 1990, 295-324.  
67.
(with V. Patkar) Recent results in disjunctive linear fractional programming. In: Generalized Convexity and Fractional Programming with Economic Applications. A. Cambini, E. Castagnoli, L. Martein, P.Mazzoleni and S. Schaible (Eds.). Proceedings of the International Workshop on "Generalized Concavity, Fractional Programming and Economic Applications" held at the University of Pisa, Italy, May 30 – June 1, 1988. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 345, Springer – Verlag, 1990, 99-105.  
68.
(with E. Dumitrescu and Angela Galupa) Aspecte de eficientã ale conducerii interactive a procesului de elaborare a sarjelor de aluminiu. In: Realizãri în domeniul electronicii profesionale. Vol.2, 1990, 30-33. Institutul de Cercetãri si Proiectãri Electronice, Bucuresti, România.  
69.
(with V.N. Patkar) A disjunctive linear fractional max-min problem . Portugaliae Mathematica, Vol.48, Fasc.1, 1991, 67-73.  
70.
(with S. Tigan) On a procedure for some separable programming problems. Fundations of Computing and Decision Sciences (Poland) 16 (3-4), 1991, 149-159.  
71.
(with S. Tigan) On bicriterion max-min fractional programming problem. L’Analyse Numérique et la Théorie de l’Approximation 20(1-2), 1991, 117-125.  
72.
A fourth bibliography of fractional programming. Optimization, 23 (1992)1, 53-71  
73.
(with S. Tigan, D.D. Lozovanu and D.I.Solomon) On a parametrical method for solving bicriterion max-min fractional problems. Buletinul Academiei de Stiinte a Republicii Moldova, 3(9), 1992, 56-61  
74.
Stochastic programming with multiple fractile criteria. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 37 (1992) 10, 939-944.  
75.
(with S. Tigan) On a variant of bicriterion max-min fractional problem. Proceedings of the International Workshop on Multicriteria Decision Making, Liblice Castle, Czechoslovakia, 1991. The Institute of Economics, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, 1992, 152-161.  
76.
(with S. Tigan) On some methods for fractional programming with inexact data. Stud. Cerc. Mat. 45 (1993)6, 517-532.  
77.
(with St. Mititelu) Invexity at a point: generalisations and clasification. Bull. Austral. Math.Soc. 48 (1993)1, 117-126.  
78.
(with D.I. Solomon) Metode de descompunere în programarea fractionarã separabilã. Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, 28 (1994)1, 17-25.  
79.
(with St. Tigan) Fractional programming under uncertainty. In: Generalized Convexity. S. Komlósi, T. Rapczák and S. Schaible (eds.) Proceedings of the IVth International Workshop on Generalized Convexity held at Janus Pannonius University, Pécs, Hungary, August 31-September 2, 1992. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 405, Springer-Verlag, 1994, 322-333.  
80.
(with St. Tigan) Observatii asupra programãrii matematice inexacte. Zilele Academice Clujene. Simpozionul “Matematica actualã si aplicatiile ei”. Omagiu lui Tiberiu Popoviciu, 27 oct.1995, Cluj-Napoca, 1995, 15-16.  
81.
(with S. Tigan) Asupra sensitivitãtii valorii optimale pentru problema de programare liniar fractionarã. Seminarul itinerant “Tiberiu Popoviciu” de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 16-21 mai 1995, Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Matematicã si Informaticã, 103-106, 1995.  
82.
(with St. Mititelu) On the quasi-invexity and semistrict quasi-invexity at a point. Stud. Cerc. Mat. 47(1995) 3-4, 313-316.  
83.
(with J. Teghem) Duality for fractional transportation problem. Cahiers du C.E.R.O. 37 (1995), 121-133.  
84.
(with V. Preda and A. Bãtãtorescu) Optimality and duality in nonlinear programming involving semilocally preinvex and related functions. Report nr.86, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata All’ Economia, Pisa, December 1994. Also in: J. Inform. Optim. Sci. (India), 17 (1996) 3, 585-596.  
85.
(with St. Tigan) A note on duality in multiple right-hand choice pseudo-monotonic programming. Seminarul itinerant “Tiberiu Popoviciu” de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 21-25 mai 1996, 155-160.  
86.
(with S. Tigan) Methods for solving stochastic bilinear fractional max-min problem. RAIRO/Recherche Opérationnelle/Operations Research 30 (1996) 1, 81-98.  
87.
(with V. Preda) Generalized Mond-Weir duality for multiobjective nonsmooth programming. In : Multiple Criteria Decision Making. Günter Fandel, Tomas Gal (Eds.) in collaboration with Thomas Hanne. Proceedings of the Twelfth International Conference, held at Hagen, Germany, June 19-23, 1995. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 448, Springer, 1997, 55-63.  
88.
(with St. Tigan) On duality in multiple right-hand choice symmetric pseudo-monotonic programming. Seminarul itinerant “Tiberiu Popoviciu” de ecuatii functionale, aproximare si convexitate, Cluj-Napoca, 21-26 mai 1997, 111-120.  
89.
(with St. Tigan) On sensitivity coefficient for the linear-fractional programming. Proceedings of the scientific communications meeting of the "Aurel Vlaicu" University of Arad. Fourth Edition "25 years of high level technical education in Arad", Arad, 1997 October 30-31, Vol. 1. Mathematics, 159-166.  
90.
(with V. Preda) Duality in multiple objective programming involving semilocally preinvex and related functions. Glasnik Matematièki 32(52) (1997), 153-165.  
91.
(with St. Tigan ) Duality for multiple right-hand pseudomonotonic programming. Rev. Analyse Numér. Théorie Approx. 26 (1997)1-2, 229-235.  
92.
(with St. Mititelu) Optimality and algorithm for generalized invex Chebyshev problem. Investigaçao Operacional 17 (1997)2, 151-161.  
93.
(with V. Preda) On optimality and duality in multiobjective nonsmooth programming. In: Advances in Multiple Objective and Goal Programming. R. Caballero, F. Ruiz, R.E. Steuer (eds.). Proceedings of the Second International Conference on Multi-Objective Programming and Goal Programming. Torremolinos, Spain, May 16-18, 1996. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, 455, Springer, 1997, 177-187.  
94.
(with V. Preda) Mond-Weir duality for multiobjective mathematical programming with n-set functions. Analele Universitãtii Bucuresti, Matematicã-Informaticã. Anul XLVI, 1997, 89-97.  
95.
(with A. Cambini and L. Martein) Some developments in bicriteria fractional programming. Lecture Notes in Operations Research 2, Ding-Zhu DU, Xiang-Sun ZHANG, Kan CHENG (eds.) Operations Research and its Applications. Second International Symposion, ISORA’96 Guilin, R.P. China, December 11-14, 1996, Proceedings, World Publishing Corporation, 1997.  
96.
(with St. Tigan) Numerical methods for solving some special max-min programming problems. In: Research on Theory of Allure, Aproximation, Convexity and Optimization. Elena Popoviciu (ed.), Editura SRIMA, Cluj-Napoca, Romania, 1999, 287-307.  
97.
(with R. Caballero, E. Cerdá and M.M. Muñoz) The stochastic bottleneck linear programming problem. Top 7(1999)1, 123-143.  
98.
(with V. Preda) Mond-Weir duality for multiobjective mathematical programming of n-set functions. Rev. Roumaine Math. Pures Appl. 44(1999) 4, 629-644.  
99.
A fifth bibliography of fractional programming. Optimization 45 (1999) 1-4, 343-367.  
100.
(with Cambini and L. Martein) A survey of bicriteria fractional problems. Advanced Modeling and Optimization. An Electronic International Journal 1 (1999) 1, 9-46.  
101.
(with P. Lara) Fractional programming: a tool for the assessment of sustainability, Agricultural Systems 62 (1999)11, pp.131-141.  
102.
(with St. Tigan) On Rohn’s relative sensitivity coefficient on the optimal value for a linear-fractional program. Mathematica Bohemica, 125 (2000)2, 227-234.  
103.
Fractional programming with semilocally preinvex and related functions. Proc. Ro. Acad. Series A, Volume 1, Number 1/2000, 21-24.  
104.
(with Elena Popescu) Methods for correcting and solving inconsistent linear inequality systems. Proceedings. The Seventh Conference on Nonlinear Analysis, Numerical Analysis, Applied Mathematics and Computer Science. Eforie Nord, May 27-30, 1999. Part.II-Applied Mathematics and Computer Science. “Ovidius” University Press, Constanta 2000, pp.39-46.  
105.
(with Elena Popescu) An algorithm for solving convex programs subject to box constraints. Analele Univ. Bucuresti, Matematica, Anul XLIX (2000) 1, 99-108.  
106.
Multiobjective nonlinear programming involving semilocally B-preinvex and related function. Proc. Romanian Acad. Ser.A 1 (2000), 3, pp.147-151.  
107.
(with St. Tigan) Continuous time linear fractional programming. The minimun-risk approach. RAIRO Oper. Res. 34(2000), pp.397-409.  
108.
(with A. Cambini and L. Martein) A survey of bicriteria fractional problems, Mathematical Reports 2(52)(2000)2, pp.127-162.  
109.
(with B. Pop) Metodã de rezolvare a problemelor de programare liniar-fractionare complet fuzzy-ficate, Proceedings of the Annual Meeting of the Romanian Society of Mathematical Sciences, Brasov, May 24-26, vol.I, 217-226.  
110.
(with R. Caballero, E. Cerdá, M.M. Muñoz and L. Rey) Efficient solution concepts and their relations in stochastic multiobjective programming. In: J. Optim. Theory Appl. 110 (2001), 1,pp. 53-74.  
111.
(with St. Tigan and Iliana Tigan) Specific numerical methods for solving some special max-min programming problems involving generalized convex functions In: Nicolas Hadjisavvas, Juan Ebrique Martinez-Legaz, Jean-Paul Penot (eds.) Generalized Convexity and Generalized Monotonicity. Proceedings of the 6th International Symposium on Generalized Convexity/ Monotonicity, Samos, September 1999. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 502, Springes-Verlag, 2001, 395-410.  
112.
( with V. Preda) Optimality and Wolfe duality for multiobjective programming problems involving n-set functions. In: Nicolas Hadjisavvas, Juan Ebrique Martinez-Legaz, Jean-Paul Penot (eds.) Generalized Convexity and Generalized Monotonicity. Proceedings of the 6th International Symposium on Generalized Convexity/ Monotonicity, Samos, September 1999. Lecture Notes in economics and Mathematical Systems 502, Springes-Verlag, 2001, pp. 349-361.  
113.
(with Bogdana Pop) On a fuzzy set approach to solving multiple objective linear fractional programming problem. Fuzzy Sets and Systems (accepted)  

 Teaching Papers

1.
Cercetare operationalã cu aplicatii în economie, (curs postuniversitar) Centrul de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, 1968.  
2.
(with Gh. Boldur) Metoda ELECTRE, Studii si Cercetãri de Calcul Economic si Ciberneticã Economicã, nr. 2, 1969, 121-123.  
3.
Notiuni de teoria grafelor. Gazeta matematicã seria A vol. LXXV, nr.3, 1969, 91-105.  
4.
Elemente de programare liniarã. Gazeta matematicã seria A, vol.LXXIV, nr. 8,1969, 299-319.  
5.
Introducere în analiza drumului critic. Gazeta matematicã seria A, vol.LXXV, nr. 6,1970, 225-233.  
6.
Limbajul de programare: FORTRAN IV. Gazeta matematicã seria A, vol.LXXVI, nr. 11, 1971, 423-434.  
7.
Cercetarea operationalã cu aplicatii în economie. Curs litografiat ASE, 1973 .  
8.
(with D.M. Bãtinetu) Program de calculul radicalilor de diverse ordine. Gazeta matematicã seria A, vol.LXXVII, nr. 12,1973, 443-446.  
9.
A selected bibliography of works related to stochastic programming. Preprint nr.1, Department of Economic Cybernetics, ASE, Bucharest, 1974.  
10.
Cercetare operationalã cu aplicatii în economie. Partea I. Curs litografiat ASE, Bucuresti, 1975.  
11.
A selected bibliography of works related to the multiple criteria decision making. Preprint nr.2, Department of Economic Cybernetics, ASE, Bucharest, 1975, 25 pages.  
12.
(with M.J. Wets) A research bibliography in stochastic programming 1955-1975. March 1976. CORE Discussion Papers 7603 Université Catholique de Louvain, Belgium, 95 pages.  
13.
Bibligraphy of fractional programming 1960-1976. Preprint nr.3, February 1977. Department of Economic Cybernetics, ASE, Bucharest, 45 pages.  
14.
(with St. Tigan) The minimum-risk approach to the bottleneck transportation problem. “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Research seminars, Preprint nr.6, 1985, 203-208.  
15.
(with St. Tigan) The stochastic linear-fractional max-min problem. “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Research seminars, Preprint nr.5, 1987, 275-280.  
16.
(with St. Tigan) Inexact mathematical programming. “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Seminars on Optimization Theory, Report nr.8, 1987, 99-116.  
17.
(with St. Tigan) Generalized pseudofractional max-min problems. “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Research seminars, 1988, 295-302.  
18.
(with St. Tigan ) Fractional goal programming with inexact data. “Babes-Bolyai” University, Cluj-Napoca, Faculty of Mathematics and Physics, Research seminars, Preprint nr.6, 1989, 311-318.  
19.
(with St. Tigan) An application of Warburton procedure to a max-min fractional programming problem. “Babes-Bolyai” University, Faculty of Mathematics and Physics, Research seminars, Preprint nr.6, 1990.  
20.
(with St. Tigan) The minimum-risk approach for continuous time linear-fractional programming. Report nr. 84, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata All’Economia, Pisa, November 1994.  
21.
(with V. Preda) On duality for multiobjective mathematical programming of n-set functions. Report nr. 85, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata All’Economia, Pisa, November 1994.  
22.
(with A. Cambini and L. Martein) A survey of bicriteria fractional problems. Report. nr.106, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata All’Economia, 1996, 43 pages.  
23.
(with R. Caballero, E. Cerda and M.M. Munoz) The stochastic bottleneck linear programming problem. Documento de trabajo no. 9722, Diciembre 1997, ICAE, Instituto Complutense de Analisis Economico, Universidad Complutense de Madrid, Spania.  
24.
Optimality conditions and duality in fractional programming involving semilocally preinvex and related functions. Report. nr.140, Universita di Pisa, Dipartimento di Statistica e Matematica Applicata All’Economia, Maggio 1999, 18 pages.  
25.
(with R. Caballero, E. Cerdá, M.M. Muñoz and L. Rey) Efficient solution concepts and their relations in stochastic multiobjective programming. Documento de trabajo no. 0003, Junio 2000, ICAE, Instituto Complutense de Analisis Economico, Universidad Complutense de Madrid, Spain.  

Back