Conf. Dr. Zbăganu Gheorghiţă

Memoriu de activitate ştiinţifică şi didactică

 

            Data naşterii: 30 noiembrie 1951, Lugoj, jud. Timiş.

            Liceul: ”Ion Neculce”, Bucureşti; absolvit în 1970.

            Poziţia actuală : conferenţiar la Facultatea de Matematică, catedra de Teoria Probabilităţilor.

            Adresă: Bucureşti, Aleea Zvoriştea nr. 3, Bloc A42, Ap. 85, Sector 6.

            Telefon: 778 2429

            E-mail: zbagang@csm.ro, zbagang@fmi.unibuc.ro

 

            Am absolvit facultatea de Matematică în 1975 cu media 9,92 . Lucrarea de diplomă am susţinut-o în 1974, după absolvirea a patru ani şi avea titlul „Integrale stocastice faţă de mişcarea browniană” (conducător prof. dr. Ion Cuculescu). După absolvirea anului V - anul de specializare - am susţinut lucrarea de specializare „Integrale stocastice faţă de martingale cu indici dubli (conducător ştiinţific conf. dr. Gabriela Licea).

            Am fost repartizat apoi la Întreprinderea de Pompe Bucureşti „Aversa” unde am lucrat ca analist programator la centrul de calcul în perioada 1975 - 1978.

             În 1978 m-am transferat la Centrul de Statistică Matematică (CSM) pe post de matematician - adică auxiliar în cercetare. Pe vremea aceea CSM era subordonat Institutului Naţional de Metrologie Bucureşti (INMB) care la rîndul său era subordonat Inspectoratui General de Stat pentru Controlul Calităţii Produselor (IGSCCP). Subordonarea CSM - INMB - IGSCCP a luat sfîrşit deabia în 1990, cînd CSM a devenit institut de cercetare al Academiei Române.

            Am lucrat la CSM în perioada 1978 - 1994 , cînd m-am angajat la Universitatea Bucureşti , Facultatea de Matematică, Catedra de Teoria Probabilităţilor pe post de lector. Am fost matematician, apoi matematician principal, cercetător simplu iar în 1994 eram cercetător principal III.

            În 2000 am susţinut un concurs pentru ocuparea unui post de conferenţiar. Din octombrie 2000 pînă în prezent sunt conferenţiar la aceeaşi catedră de teoria probabilităţilor.

            În 1978 - pe cînd încă lucram la „Aversa” am reuşit la concursul de doctorat , fiind acceptat ca doctorand de Ion Cuculescu, cel care mi-a fost conducător ştiinţific. Teza de doctor am susţinut-o în 1986 şi se numea „Proprietăţi de structură şi convergenţă a filtraţiilor cu indici dubli”.

 

Activitatea ştiinţifică.

 

            În prima etapă a activităţii mele de matematician (1975 - 1986) am fost interesat cu deosebire de problema convergenţei martingalelor cu indici dubli.  Primul meu articol (din 1977) se referea la convergenţa lor în L2  pentru martingale mărginite. 

            Am beneficiat de schimburi de experienţă cu matematicieni care se ocupau de probleme înrudite. Pe vremea aceea se organizau conferinţe de Teoria Probabilităţilor şi de Statistică Matematică la Braşov (1979, 1983) şi am avut ocazia să lucrez la probleme comune cu Wilfried Kendall, Wlodzimierz Bryc şi Ryszard Zielinski.

             În 1981 am participat la seminarul internaţional al Centrului Banach din Varşovia, unde am ţinut o conferinţă. Am mai participat apoi cu conferinţe la diverse congrese sau schimburi între academii: Varşovia 1983, Lublin 1983, Vilnius 1985, Taşkent 1986, Varna 1986 , Uppsalla 1990,1998, Pekin 1991, Fuzhou 1991, Chişinău 1991, Varna 1992, Paris 1994, Budapesta 1997, Sofia 1998, Göteborg (1998), Paris (2003), Sofia (2004).

            Alte domenii unde am avut contribuţii : teoria măsurii şi în special comportarea laticii s-algebrelor , funcţii reale, analiză matematică, statistică, algebră, teoria informaţiei, analiză funcţională.

            Începînd din 1986 lucrările mele au tratat probleme de combinatorică, teoria grafurilor, laticea s-algebrelor (un articol în acest sens a fost prezentat la Taşkent), şi analiză funcţională : unghiuri între subspaţii Banach, proiecţia  metrică pe spaţii Banach, norme concrete pe algebre Banach). apoi am devenit interesat de probleme clasice (timpul de aşteptare pînă la apariţia unei configuraţii anume de simboluri, probleme de acoperire cu mulţimi aleatoare a unui compact) şi de matematică aplicată ( studiul proceselor de uzură, aplicaţii în demografie şi teoria informaţiei a coeficienţilor de contracţie, asigurări de viaţă şi problem ruinei ).

            În 1988 un matematician american, J. Cohen a lansat o conjectură privind contractivitatea unei matrici stochastice. Am rezolvat-o în 1989 şi rezultatul a fost o colaborare fructuoasă cu trei matematicieni americani : Cohen, Kemperman şi Masani.

            În 1993 am obţinut o bursă de trei luni la Universitatea Rockefeller din New York dată de National Academy of Sciences  (Bursă NAS). În urma colaborării cu Cohen (profesor la universitatea respectivă)  am început să scriu o carte despre compararea matricilor stochastice. Echipei i s-a alăturat J. Kemperman . Cercetarea a putut fi dusă la bun sfîrşit abia în 1995 cînd am beneficiat de o bursă Fulbright de şase luni la aceeaşi universitate (Bursă Fulbright 1994 - 1995) . Cartea este deja apărută la editura Birkhauser, o subeditură a lui Springer. A obţinut premiul Academiei în 1999. În 2000 am publicat o inegalitate de tip nou care a stîrnit interesul lui Cohen şi Kemperman. Cohen m-a invitat din nou la universitatea Rockefeller în 2000 şi 2001 în urma căreia am reuşit să o generalizăm şi să publicăm împreună două articole, unul în 2004 şi celălalt în 2005.

            Din anul 2000 ţin cursul de “Teoria riscului şi actuariat” la anii de masterat în statistică. Cu acest prilej am devenit interesat în teoria riscului şi am scris o carte, “Metode matematice în teoria riscului şi actuariat”, publicată în 2004. Mă interesează îndeosebi problema ruinei şi legăturile dintre teoria riscului alte domenii ale matematicii: teoria cozilor, procese stocastice şi teoria stocurilor. În această calitate am fost invitat să ţin o serie de 10 prelegeri la Plovdiv, Bulgaria, în noiembrie 2004 pe tema principiului utilităţii medii Von Neumann – Morgenstern, proiect organizat de (DAAD) academia germană cu titlul “Center of excellence for Applications of Mathematics”.

            Din anul 1998 m-am implicat în activitatea Societăţii de Probabilităţi şi Statistică din România (SPSR) unde fac parte din comitetul de conducere. Societatea a ţinut deja 7 sesiuni de comunicări la Universitatea Bucureşti, Academia de Studii Economice şi Politehnică. La fiecare sesiune am ţinut comunicări.pe diverse teme.

Anexez lista cu lucrările publicate sau în curs de publicare, în număr de 39,copie după premiul Academiei şi certificatul privind conferinţele de la Plovdiv.

 

Granturi şi contracte de cercetare.

Am colaborat la următoarele granturi :

 

1996-1997                       Grant al Academiei Române: “Coeficienţi de ergodicitate, de contracţie, metode de calcul şi aplicaţii”

1997-1998                         Grant al MCT:  “Analiza metodelor de comparaţie ale matricilor care definesc canale de comunicaţie”

1998                                       Grant al Academiei Române: “Coeficienţi de contracţie inspiraţi din teoria codurilor şi aplicaţii la analiza canalelor de comunicaţie”

1998-1999                         Grant al MCT: “Modelarea unor fenomene de aşteptare cu aplicaţii în teoria fiabilităţii”

1999-2000                               Grant al MCT (ANSTI): “Modele booleene cu aplicaţii în probleme de acoperire                                    aleatoare”

2001-2001                   Grant al MEC:  “Metode eficiente pentru evaluarea erorii de receptie a mesajelor”

2003-2003                                     Grant CNCSIS “Inegalităţi legate de teoria riscului”

2004-2006                Grant CNCSIS “Cercetări legate de teoria ruinei şi aplicaţii”

 

            La ultimul grant sunt director de contract,

 

De asemenea am condus următoarele Contracte de cercetare în cadrul Planului Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare, Programul RELANSIN, intre :Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Informatica - ICI, si CSM

  1. Metode de decizie avansate pentru selecţia proiectelor şi produselor în conditii de risc si resurse limitate. Responsabil proiect din partea ISMMA (contract 283/1999)  Derulare contract 2000-2002
  2. Sistem support de decizie bazat pe metode avansate pentru analiza si evaluarea riscului de investitie.   Responsabil proiect din partea ISMMA. Derulare contract 2000-2002
  3.  Dezvoltare durabilă prin analiza şi evaluarea riscului de poluare a apei în industria textilă.  în cadrul Planului Naţional pentru Cercetare – Dezvoltare şi Inovare, Programul RELANSIN. Derulare contract 2004-2006

 

Activitatea didactică.

 

            Am ţinut seminarii la Institutul Politehnic Bucureşti (în 1979, 1980, 1981 la profesorii R. Constantin, W. Olaru. Apoi, în 1986, 87, 88, 89 am ţinut seminarii de teoria probabilităţilor la Facultatea de Matematică la profesorii I. Cuculescu, C. Tudor, Gabriela Licea, D. Florea etc. Seminariile erau în regim de plata cu ora, colaborator extern.

            În anii universitari 1990 - 1991 şi 1991 - 1992 am ţinut cursul de „Statistică şi programare” la Facultatea de Biochimie a Universităţii. Începînd din 1992 şi pînă în 2002 am ţinut cursul de Teoria Măsurii şi a Probabilităţilor la anul II, secţia de Informatică, Facultatea de Matematică a Universităţii Bucureşti. Cursul a fost multiplicat în 1998 .

             Am mai ţinut cursul opţional de Teoria informaţiei în 1995 - 1996 şi în 1998–1999 ; cursul, deja scris, se poate găsi pe internet la www.csm.ro.

Alte cursuri ţinute :        Teoria Probabilităţilor an III secţia pedagogică (1997 - 1998)

                                    Probability Theory an II şi III secţia cu predare în limba engleză                                              (1995 - 2004);

Teoria probabilităţilor şi statistică an 3 secţia pedagogică (1999-2002)

                                    Aplicaţii ale Proceselor Markov  an V masterat (1997).

                                    Procese stocastice an V masterat (1996, 1997).

Matematici financiare şi pentru asigurări (curs opţional an IV) 2003-prezent.

Teoria riscului şi actuariat an V şi VI masterat ( 2001 – prezent)

 

De asemenea am fost conducător ştiinţific de lucrări de grad şi de lucrări de diplomă.

 

15 februarie 2005